Çankırı

Genel Bilgiler


Yüzölçümü: 8.454 km² 
Nüfus: 279.129 (1990) 
İl Trafik No: 18 
 

Hakkında Bilgi


Yılın yarısında karlarla kaplı yüce dağları, topraklarının üçte birini kaplayan ormanları, kamp, karavan, yaya ve atlı yürüyüş, bisiklet, fotoğrafçılık ve avcılık gibi pek çok turizm çeşidine elverişli yaylaları, zengin termal kaynakları ve içmeleri, yüzyıllardır yaşatılan kültürel değerleri, sevecen insanları ve geleneksel konukseverliği ile doğayla baş başa kalmak ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için idealdir.

İLÇELER: 

Çankırı ilinin ilçeleri; Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Ovacık, Şabanözü ve Yapraklı'dır.

Yapraklı: Çankırı'ya 32 km uzaklıkta bulunan Yapraklı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde panayırıyla ünlüydü. İlçe sınırları içersinde bulunan Büyükyayla 1600-1700 metre yükseklikte bir turizm ve doğa cenneti gibidir.

NASIL GİDİLİR?

Karayolu: İstanbul'u Doğu Anadolu ve Karadeniz'e başlayan E-80 karayolu Çankırı ilinden geçmektedir. Otobüs terminali kent merkezindedir. Otogar Tel : (+90-376) 213 12 17 

Demiryolu: Demiryolu ile Ankara ve Zonguldak illerine ulaşım imkanı bulunmaktadır. Gar kent merkezindedir. İstasyon Tel : (+90-376) 213 13 19 

Havayolu: Çankırı iline, Ankara Esenboğa havalimanı(130 km) vasıtasıyla havayolundan ulaşım imkanı bulunmaktadır. 

GEZİLECEK YERLER

Cami ve Türbeler

Çankırı'da buluna türbeler Emir Karatekin Bey Türbesi ve Hacı Murad-ı Veli Türbesidir. 

Taş Mescit: (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi) Çankırı'da Selçuklu Dönemi'nden kalma en önemli yapıdır. İki ayrı yapıdan oluşan eserin şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Keyhüsrevoğlu I. Alaadin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından Miladi 1235 yılında yaptırılmıştır. Şifahaneye 1242 yılında bir de darulhadis kısmı ilave edilmiştir. 

Yapının plastik sanatlar bakımından önemi ise, üzerinde yer alan iki adet figürlü parçadan meydana gelmektedir. Bunlardan biri sürekli yayınlara konu olmuş ve üzerinde durulmuştur. 100x25 cm ebatlarındaki bu kabartmanın özelliği, gövdeleri birbirine dolanan iki ejder (yılan) motifidir. Ejderlerin başları birbirine karşılıklı gelecek şekilde biçimlendirilmiştir. Günümüzde "Tıp Sembolü" olarak kullanılan kabartmanın orjinali kaybolmuş olup aslına uygun olarak yaptırılan yenisi yerine konulmuştur. 

Halk arasında su içen yılan olarak da isimlendirilen ikinci parça diğerinin aksine alçak kabartma şeklinde olmayıp başlı başına bir heykel görünümündedir. Darulhadis'te kullanılan gözenekli taştan yapılmış olan parça kupa şeklinde olup gövdesine bir yılan sarılmakta ve üst kısmında uzantı yaparak sonuçlanmaktadır. Bu motif ise günümüzde "Eczacılık Sembolü" olarak kullanılmakta ve halen Çankırı Müzesi'nde sergilenmektedir. 

Büyük Camii: (Ulu-Sultan Süleyman Camisi) Mimar Sinan Dönemi eserlerinden olan cami, Büyük Osmanlı Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Sadık Kalfa tarafından inşa edilmiştir. 

Medreseler

Osmanlı Döneminde, ülkenin her tarafında olduğu gibi Çankırı'da da okumaya ve ilme büyük önem verilmiş ve birçok medrese kurulmuştur. Bugün Büyük Camii'nin doğusunda bulunan Çivitçioğlu Medresesi ile Buğday Pazarı Camii bahçesindeki Buğday Pazarı Medresesi XVII. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan eserlerdendir. 

Milli Parklar ve Korunan Alanlar

Kastamonu - Ilgaz Dağı Milli Parkı 

Yeri: Batı Karadeniz Bölgesinde, Çankırı ve Kastamonu il sınırları içerisinde yer almaktadır.

Ulaşım: Milli Park alanına Çankırı-Kastamonu Devlet Karayolu ile ulaşım sağlanmakta olup saha Kastamonu'ya 45 km.,Ankara'ya 200 km. uzaklıktadır. 

Özelliği: Orta Anadolu'dan Kuzey Anadolu'ya geçiş kuşağında yükselen Ilgaz Dağlık yöresinin arazi yapısı genellikle serpantinler,şistler ve volkanik kayaçlardan meydana gelir. Sahada yer yapısı kadar dağ oluşum hareketleri yönünden de ilgi çekici örnekler bulunmaktadır. Ülkemizin en uzun ve en hareketli kırık hattı olan kuzey Anadolu fayı,Ilgaz Dağının güney eteklerinden geçer. Ayrıca saha değişik karakterde vadiler sırtlar ve doruklardan meydana gelir, üstün peyzaj güzellikleri sunan jeomorfolojik yapıya sahiptir. 

Ilgaz Dağının eteklerinden doruklarına doğru gelişen karaçam, sarıçam, göknar hakim ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü, zengin ormanaltı topluluğu ile desteklenmektedir. Bol ve bütün yıl akışlı akarsuları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi yaban hayatı türlerine uygun yaşama ortamı sunmaktadır. 

Milli Parkın diğer önemli bir kaynağı da kış sporları imkanıdır. Ilgaz Dağının bu doğal ve rekreasyonel kaynakları ana özelliğini oluşturur. 

Görülebilecek Yerler: Ilgaz Dağının yer yapısı ve dağ oluşumu hareketlerinin ilginç ve ilgi çekici örnekleri ziyaretçileri çeker özelliktedir. Ayrıca Milli Park sahası içerisindeki değişik bitki zenginliği ve peyzaj değerlerini sunan vadiler ve sırtlar mutlak görülmesi gerekli yerlerdir. Milli Parkın kayak sporu yapma imkanı sunan Ankara Konağı da önemli bir değer noktasıdır. 

Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Ankara il merkezine en yakın kayak sporu merkezi bu Milli Park içerisindedir. Ayrıca sahada ziyaretçilerin doğal yürüyüş,çadırla ve karavanla kamp yapma olanağı ile günübirlik aktiviteleri için uygun olanaklar mevcuttur. 

Milli Park sınırları içindeki Baldıran vadisinde alabalık üretme istasyonu ve avlanma göletleri hizmete açıktır. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler bu sahada sportif olta balıkçılığı yapabilecekleri gibi isteklerine göre üretim istasyonundan balık alma imkanına sahiptirler. 

Milli Parka gelen ziyaretçilerin yeme-içme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere park içinde bir otel ,idari müze ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait eğitim tesisleri bulunmakta, ayrıca Milli Parkta kış sporları için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün Tele-Sandalye Tesisi bulunmaktadır. 

Tabiat Anıtları (Dokuzkardeşler Çamı) 

Çankırı - Dokuzkardeşler Çamı 
Yeri: Çankırı 
Özelliği: 200 yaşında, 25 m.boyunda 2.8 m. çapında karaçam. 
Tesis Tarihi: 29.09.1994 

Çankırı - Eskipazar Türbe Camii Çamı
Yeri: Çankırı, Eskipazar Türbe Camii bahçesinde 
Özelliği: 300 yaşında 7.5 m. boyunda, 1.40 m. çapında çam ağacı 
Tesis Tarihi: 27.09.1994

Yaylalar

Büyük Yayla (Yapraklı) ve Kırkpınar Yaylası (Ilgaz) önemli yaylalarıdır. 

Mağaralar

Çankırı'nın yaklaşık 20 km doğusunda yer alan Tuz Mağarası, kayatuzu yataklarının işletilmesi maksadıyla açılmış olup bugün nispeten dar girişinin devamında modern karayolu tünellerini andıran birçok galeriden meydana gelmiş ilginç ve büyük bir mağaradır. 

Kuş Gözlem Alanı

Ilgaz Dağları

Sportif Etkinlikler

Kayak Merkezi: Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde kayak merkezi bulunmaktadır. 

Ilgaz Kayak Merkezi 

Kastamonu - Ilgaz: Karadeniz Bölgesi, Kastamonu ve Çankırı illeri sınırında zirvesi 2850 m. olan Ilgaz Sıradağları üzerinde, Ilgaz Milli Parkı içerisinde yer alır. Kış turizminin yanı sıra, sahip olduğu doğal güzellikleri ile dört mevsim turizme elverişlidir.

Ulaşım: Kastamonu'ya 40, Çankırı'ya 73, Ankara'ya 203 km, İstanbul'a 475 km.dir. Kayak Merkezine, İstanbul-Kastamonu' ya karayolu ile Ankara-Kastamonu karayolunun kesiştiği noktada yer alan Ilgaz yerleşme bölgesinin yaklaşık 25 km. kuzeyinden ayrılan mevcut yolla ulaşılabilir. Merkeze en yakın havaalanı 203 km. uzaklıktaki Ankara Esenboğa havaalanıdır. Şehir merkezinden kayak tesislerine tur otobüsleri ve özel araçlarla ulaşmak mümkündür. 

Coğrafya: Karasal İklime sahip bölgede hakim rüzgar yönü kuzey-kuzeybatı yönlerindedir. Kayak mevsimi Aralık ayında başlayıp Nisan ayına kadar sürer. Kar kalınlığı 50-200 cm. dir. Kayak pistleri 1800-2000 m yükseklikleri arasındadır. 

Konaklama ve Diğer Hizmetler:Kayak Merkezinde 5 adet devlet konukevi, 2 adet otel bulunmaktadır. Tesise 3 km. uzaklıkta bir otel daha bulunmaktadır. Tesislerde sağlık hizmetleri, kayak dersi ve kayak malzemeleri hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca 2001 yılı başında Bostan mevkiinde 5 yıldızlı, 320 yatak kapasiteli bir otel ve 88 apart daireden oluşan bir kompleks hizmete girmiştir.

Mekanik Tesisler ve Pistler:Kayak merkezinde bir adet çift iskemleli telesiyej tesisi ile 1 adet teleski tesisi bulunmaktadır. 700 m. uzunluğundaki telesiyej tesisi 700 kişi/saat kapasitede, 950 m. uzunluğundaki teleski 1000 kişi/saat kapasitededir. Tesise 3 km uzaklığındaki özel otele ait 300 uzunluğunda babylift tesisi bulunmaktadır. 

Avcılık: İl genelindeki ormanlık alanlarda çok miktarda yaban domuzu bulunmakta ve yılın her mevsimi avlanabilmektedir. Kurt, tilki, tavşan, keklik, bıldırcın gibi av hayvanları da sezonluk olarak avlanabilmektedir. 

Müzeler 

Çankırı Müzesi: Çankırı Müzesi'nde Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Firig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerinin sergilenmesi ve tanıtımı yapılmaktadır. 

Müzenin teşhir salonunda arkeolojik ve etnolojik eserler birlikte sergilenmektedir. Arkeoloji bölümünde Eski Tunç, Hitit, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Etnografya bölümünde ise Çankırı ve çevresine ait çeşitli dokumalar, el işlemeleri, hat sanatı örnekleri, baskı kalıpları, kıyafetleri, silahlar, süs eşyaları ile günlük hayatta kullanılmış olan çeşitli eserler teşhir edilmektedir. Müze Tel : (+90-376)213 02 04 Adres : Atatürk Bulvarı 100. Yıl Kültür Merkezi Kat: 2 

Örenyerleri

Cendere (Salman) Höyük: Ilgaz ilçesinin güneydoğusunda, Çankırı-Kastamonu karayolunun kenarında bulunan Cendere Köyü'ndedir. Bölgedeki anıtsal yapılar, Devrez Çayının güneyinde kayalık, yüksekçe bir tepenin doğuya bakan yamaçlarındadır. Burada çok sayıda insan eliyle oyulmuş mağaralar, kaya mezarları, kaya kilisesi olabileceği tahmin edilen tapınak ve amacı tam olarak bilinmeyen oyuklar bulunmaktadır. Burasının, dini törenlerin yapıldığı ve muhtemelen Höyükle bağlantılı, kutsal kabul edilen alanlardan olduğu tahmin edilmektedir. Kaya tapınakları, ulaşım yollarının geçtiği sarp ve dar geçitlere, kervanların, talancı eşkıyadan korunması amacıyla ibadet ve dua etmek için yapılmıştır. 

Sakaeli Kaya Mezarları: Genel olarak Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bu mezarlar, Çankırı'ya 69 km mesafedeki Orta ilçesinin 8 km kuzeydoğusunda yer alan Sakaeli Köyü'ndedir. 

Çankırı Kalesi: Şehrin kuzeyinde küçük bir tepe üzerine kurulmuştur. Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde sağlamlığıyla ünlü yapıdan günümüze, birkaç sur kalıntısından başka bir şey kalmamıştır. 

COĞRAFYA

İç Anadolu Bölgesinin kuzeyinde İç Anadolu ile Batı Karadeniz geçiş alanında bulunan Çankırı ilinin denizden yüksekliği 723 metredir. İlin kuzey sınırındaki dağlar aynı zamanda en yüksek kesimini teşkil eden Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırasındaki Ilgaz Dağlarıdır. İl sınırları içindeki akarsuların en büyüğü, aynı zamanda ülkemizin en uzun nehri olan Kızılırmak'tır. 

İlin ormanları başta Ilgaz ilçesi olmak üzere Eldivan, Elaman, Eğriova, Düvenlik, Işık Dağı, Ilısılık, Yapraklı, Sarıkaya, Karakaya ve Erikli dağları ve çevresindedir. İldeki bitki örtüsünün üst florasını oluşturan iğne yapraklı ağaçlar, özellikle karaçam, sarıçam, ardıç, meşe, ladin ve köknar gibi orman ağaçlarıyla ahlat ve kızılcık ağaçlarıdır. Ayrıca akarsular boyunca söğüt ve kavak ağaçları ile zengin meyve bahçelerine rastlanmaktadır. 

İlde İç Anadolu Bölgesi'nin kara iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubat'tır. 

TARİHÇE
Çankırı'da Neolitik Devirden (M.Ö.7000-5000) bu yana kesintisiz bir yerleşimin varlığı bilinmektedir. 

Çankırı sırasıyla Hitit, Frig, Kimmer, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment, Candaroğlu ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Bizans Döneminde Germanikopolis ve Gangra, daha sonraları Kengri olarak adlandırılan İl, Cumhuriyet Döneminde Çankırı adını almıştır.

NE YENİR?

Çankırı'nın yöresel yemekleri etli hamur(mantı), tarhana çorbası, gözleme, cızlama, güveç, pıhtı, harmandaşı, fit fit aşı, cevizli hamur, çeç böreği, mıhlama, keşkek, çalma, çekme helvası, baklava olarak sayılabilir. 

Çankırı'dan Yemek Tarifleri

Hoşmerim (tatlı) 

Malzemeler:

2 su bardağı un
300 gr. Tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1/2 kg. bal 

Hazırlanışı: Yağ eritildikten sonra unu ilave edilir. Karıştırılarak meyane haline getirilir, tuzlu bir fincan su ilave edilerek karıştırılır, kızarınca tavaya bastırılır. Kısık ateşte bırakılır, karıştırılıp tekrar bastırılır. Gevrek bir hal alıncaya kadar bu işlem devam eder. Sonra servis tabağına alınıp üzerine bal dökülür ılık olarak servise sunulur. 

Zeytinyağlı pırasa dolması 

Malzemeler:

1 kg. pırasa ( kalın olanlar tercih edilir )
1 su bardağı pirinç
250 gr. kıyma
1 baş soğan
1 kaşık salça
Tereyağı, zeytinyağı
Maydanoz, karabiber, pul biber
1 limon 

Hazırlanışı: Kalın pırasalar 8 cm. boyunda kesilir sıcak suda 10 dakika kadar haşlanarak kesilip katları ayrılır. Soğan ufak doğranır 1 kaşık tereyağı ile kavrulur, pirinç, kıyma, maydanoz, karabiber, tuz, pul biber ve salça ilave edilip karıştırılır. Katları ayrılan pırasaların aralarına hazırlanan malzemeden konarak sarılır. Tencereye dizilen dolmaların üzerine 1 kaşık zeytinyağı ve sulandırılmış salça dökülüp yarım limon sıkılır suyunu çekinceye kadar pişirilir. Servis tabağına alınarak üzerine limon suyu ilave edilip servise sunulur. İsteğe göre sıcak veya soğuk yenebilir. 

YAPMADAN DÖNME

Kış aylarında Doruk Mevkiinde kayak yapmadan,
Ilgaz Dağı Milli Parkını görmeden,
Çankırı Müzesini gezmeden, 
...Dönmeyin.

ÇANKIRI TELEFON REHBERİ

KURUM / ÜNVAN

ADI VE SOYADI

İŞ TELEFONU

VALİ

VALİ

Vahdettin Özcan

 (0376) 2131101

MİLLETVEKİLLERİ

Çankırı Milletvekili

Av. İdris ŞAHİN

 

Çankırı Miletvekili

Hüseyin Filiz

 

VALİLİK

İL KODU  (0376)

Vali Yardımcısı

İbrahim ŞAHİN

2131103 -2136070

Vali Yardımcısı

Şerefnur OKTAY

2131103 -2136070

Vali Yardımcısı

Ahmet ATILGAN

2131103 -2136070

Vali Yardımcısı

Ömer Bedrettin SAĞSÖZ

2131103 -2136070

İl Yazı İşleri Müdürü

Mustafa SÖĞÜT

2131103 -2136070

İl Mahalli İdarelere Müdürü

Osman YILMAZER

2131103 -2136070

İl İdare Kurulu Müdürü

Osman ÖRDEK

2131103 -2136070

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü

Gazi BAYKALER

2131103 -2136070

Bilgi İşlem Şube Müdürü

Mehmet TOROS

2131103 -2136070

KAYMAKAMLIKLAR

Atkaracalar Kaymakamı

Kürşad KARACA

7121272-7121251

Bayramören Kaymakamı

Ayhan TERZİ

7358295-7358241

Çerkeş Kaymakamı

Cengiz ÜNSAL

7661015-7663885

Eldivan Kaymakamı

Harun Ersin POLAT

3112001

Ilgaz Kaymakamı

Yusuf ÖZDEMİR

4161025-4161911

Kızılırmak Kaymakamı

Murat ERTEKİN

3241466-3241310

Korgun Kaymakamı

Tuğba OĞUZ

3431433-3431311

Kurşunlu Kaymakamı

Vedat YILMAZ

4651019-4651555

Orta Kaymakamı

Zafer YİĞİT

6151001-6152363

Şabanözü Kaymakamı

Cuma ÇOTU

5181001-5181593

Yapraklı Kaymakamı

Celalettin TAŞKAYA

3612005

28 NCİ MKNZ PİYADE TUGAYI (Barış Gücü)  KOMUTAN YARDIMCILIĞI 

Garnizon Komutanı

Topçu Kur.Alb. Tayyar AYDIN

2131047

Orduevi Müdürü

 

2125940

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Başkanı

İrfan DİNÇ

2131029-2132505

Belediye Başkan Yardımcısı

Mehmet ÇAYIR

2123632

Belediye Başkan Yardımcısı

Mithat KILIÇ

2123632

Özel Kalem 

Muharrem OVACIKLI

212-8007

Yazı İşleri Müdürü

Şükrü UZYAPAN

2133526

Fen İşleri Müdürü

Mehmet OKÇU

2133451

İmar ve Şehircilik Müdürü

Süheyla BÜYÜKTOPÇU

2121498

Hesap İşleri Müdürü

H.Şuayip BÜYÜKYAVUZ

2132489

Zabıta Müdürü V.

Ali YURTTAŞ

2132490

İtfaiye Müdürü

Ahmet SEMERCİ

2131111

Veteriner Müdürü

Metin KESKİNKILIÇ

2131239

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Peyami YAZIHAN

2125277-2121400

Temizlik İşleri Müdürü

Şaban YALÇIN

2122044

Hukuk İşleri Müdürü

Hasan ÖZTÜRK

2132161

Belediye Santral

Ceyhun (Santral Memuru)

2121400 -01-02-03

Araştırma Merkezi

 

212-3460

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

 

Cumhuriyet Başsavcısı

Mehmet TOGAY

2131106

Cumhuriyet Savcısı

Haluk GÖRGÜ

2132492

Cumhuriyet Savcısı 

Mustafa KOÇ

2132492

Cumhuriyet Savcısı 

Hüsnü GÜN

2132492

Cumhuriyet Savcısı

Saffet Murat KASAPOĞLU

2132492

Cumhuriyet Savcısı

Orbay Bahri ULGAR

2132492

Cumhuriyet Savcısı

Tuncay BOZDOĞAN

2132492

Ad. Kom. Bşk. ve Ağır C.Reisi 

Erdal KILIÇ

2131968

Ağır Ceza Üyesi

Ümit DİKER 

213242-2131709

Ağır Ceza Üyesi

Merve GÜN

2132492

1..Asliye Hukuk Hakimi

Metin SOYSAL

132492

2.Asliye Hukuk Hakimi

Yegane ŞEHİTOĞLU ESENGİN

2132492

1.Asliye Ceza Hakimi

Osman DOĞAN

2132492

2.Asliye Ceza Hakimi

Rukiye KARAKAŞ

213-2492

Sulh Ceza Hakimi

Emine Çiğdem YILMAZ

2132492

Baro Başkanı

Av.Erkan KÖROĞLU

2134040-3006-213693

Cezaevi Müdürü

Mahmut ÇAÇA

2132506-2132103

Seçim Kurulu Müdürü

Hasan KARAKAYA

2131576

İcra Müdürü

Bahtiyar GÜNGÖR

213-6145

 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Çankırı Karatekin Ün.Rektör

Prof.Dr.Ali İbrahimSAVAŞ

2132626-2121211

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Sabit ERŞAHİN

2132626-2121211

Rektör Yardımcısı

Prof Dr. Ziya ŞİMŞEK

2132626-2121211

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Rıza GÜRBÜZ

2132626-2121211

Çankırı Karatekin Genel Sekreter

Ahmet YILDIRIM

2132626-2121211

 

ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çankırı Silah Fab.Müdürü  

Erhan KAZIKLI

2131521-2132502

Müdür Yardımcısı

Ali YAVUZ

2120197-2132482-83

 

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

 

İl Jandarma Komutanı

J.Alb.Şakir USLU

2131110-2133511

Asayiş Şube Md.

J.Bnb.Hüseyin POLATSOY

2131486-2133511

İl Merkez Jandarma Komutanı

J.Bnb.Cengiz DAL 

2126189-2133511

 

ASKERLİK ŞUBE BAŞKANLIĞI

 

Askerlik Şube Başkanı

Per.Albay Kenan TEKİN

2131105-2131826 

 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl Emniyet Müdürü

Ali Murat DAĞLI

2131112

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü

Sami KORKMAZ

2181472-73-74

Emniyet Müdür Yardımcısı

Mevlüt SARIKAYA

2126140

Emniyet Müdür Yardımcısı

Mustafa HARPUT

213-2418

Emniyet Müdür Yardımcısı

Nebil ULUSOY

213-2418

Ter.Müc. Şube Md.

Erol ARSLAN

213-2418

Kaç.Org.Suç Şb.Müdürü

Güray BAŞAL

213-2222

Bölge Trafik Dent.Şube Müdürü

Turgut TÜRKYILMAZ

213-2222

Güvenlik Şube Müdürü

Özcan KÜÇÜK

213-2222

Bilgi İşlem Şube Md.

Özcan KÜÇÜK

213-2222

Trafik Tescil ve Dent.Şb.Md.

Mehmet PAKÖZ

218-1383

Ruhsat İşl.Şube Müdürü

Hüseyin DİNÇSOY

213-2222

İstihbarat Şb.Md.V.

Güray BAŞAL

213-2222

Personel Şube Md.V.

Levent KÖSE

213-2222

Evrak Arşiv Şube Md.V.

Hüseyin DİNÇSOY

213-2222

E.K.K.M.Şube Müdür V.

Hüseyin DİNÇSOY

213-2418

Asayiş Şube Md.

Selçuk ATAK

213-2418

Çocuk Şube Md.V.

Selçuk ATAK

213-2222

Olay Yeri İnc.Kim.Tes.Şb.Md.

Levent KÖSE

213-2418

Koruma Şube Md.

İsmail FARSAKOĞLU

213-2222

Pas.ve Yabancılar Şube Md.

Ebubekir ÖZTÜRKEN

213-2222

Muh.Elk.Şube Md.

Aydın ELİDAR

213-2222

Eğitim Şube Müdürü

Cüneyt CAN

213-2222

Çevik Kuvvet Şube Müdür V.

Aydın ELİDAR

213-2222

Lojistik Şube Müdür V.

Sami AVCI

213-2222

Ş.N.CİNSOY Polis Merkezi Amiri

Yavuz MUTLU

213-1584

Emniyet Hekimliği

Dr. Tülay CENGİZ

213-2222

Emniyet Santralı

2132222-2132418

Şehir İçi Trafik  154

Polisevi

Veysel YALNIZ

2133231

 

PARTİLER İL VE MERKEZ İLÇE BAŞKANI

 

AKP İl Başkanı

Salim ÇİVİTCİOĞLU

2127526-2122600

AKP Merkez İlçe Başkanı

Musa ÇAĞLAR

2129393-2139682

 

CHP İl Başkanı

Fikret TATLICI

2125758

CHP Merkez İlçe Başkanı;

Hüseyin ÖZDEMİR

2125758-2120850

MHP İl Başkanı

Arif SOYSAL

2138282-2133047

MHP Merkez İlçe Başkanı

Ahmet KURT

2133205-2132159

 

BBP İl Başkanı

Ahmet YILMAZ

2127699-2123219

BBP Merkez İlçe Başkanı

Faruk GÜNGÖR 

 

BTP İl Başkanı

Ömer SAĞLAM

213-1126

DSP İl Başkanı

Gani ÇAĞLAR

 

DSP Merkez İlçe Başkanı

İrfan HÜRMAN

 

DP İl Başkanı

Dilaver ERDOĞAN

212-8333

DP Merkez İlçe Başkanı

Burhan ÇALIŞKAN

2135142-2131030

SP İl Başkanı

Ahmet Nazif GERÇEK

2133303-2132188

SP Merkez İlçe Başkanı

Halil İbrahim AY

213-3303

HAS Parti İl Başkanı

Şevket KOÇ

 

HAS Parti Merkez İlçe Başkanı

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gençlik ve Spor İl Müdürü

Seyfettin TURAN

2121441-2130209

Müdür Yardımcısı

Tekin ÇELİK

213-1515

Müdür Yardımcısı V.

İsmail ACIPINAR

2131515-2130163

Müdür Yardımcısı V.

Sedat DORU

213-1515

Gençlik Merkezi Müdürü

Şadiye DEMİR

2138879-2131515

Fatih Stadyumu-    

 

2138756 

Güreş Eğtim Merkezi

 

2181448-49

Ballıca Stadı

 

2181433

 

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kadastro Müdürü

Tayfun ATALAR

2131211

Müdür Yard&ımcısı

Mahir BİNGÜL

2131211

 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tapu Sicil Müdürü

Fazıl GÖNDER

213-2517

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ

 

İl Müftüsü 

Arslan TÜRK

2134053-2131020

Müftü Yardımcısı

Tahsin ÖTGÜÇ

2131020

 

METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Meteoroloji Müdürü

Mehmet ÖLMEZ

2131077

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AJANS MÜDÜRLÜĞÜ

 

TMO Ajans Müdürü

Muhammet GÖRKEM

2128748

 

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tarım İl Müdürü 

Osman ÇAKIR

2139041-2131516

Müdür Yardımcısı

Halil TEKİN

2131219

Santral

2131517-10-2131548-2123493

Misafirhane

 

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tarım Kredi Kooperatifi Md.

>Mustafa Kemal SAYIN

2131952-2134365

 

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , Her hakkı saklıdır. internettenbul.com | 2015 - 2020